Bộ Y tế công bố danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân lần thứ 14

11/01/2024 | 08:38 AM

 | 

 

Ngày 11/5/2023, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023 (gọi tắt là Hội đồng cấp Nhà nước) đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, - Chủ tịch Hội đồng và các Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng.

Sau khi đồng chí Ủy viên Hội đồng, kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu kín đối với 51 cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.

Riêng 02 trường hợp: BSCKII. Lục Duy Lạc, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương và TS. BSCKII. Đặng Hồng Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Hội đồng đề nghị bổ sung hồ sơ, làm rõ thông tin và trình xin phiếu kín Hội đồng cấp Nhà nước sau khi đầy đủ thông tin.

Theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú", các thầy thuốc đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng thì được đưa vào danh sách gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đệ trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-TTg, ngày 22/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14, Hội đồng thông báo đến các Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cấp Bộ/ngành, các Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để biết và tiếp nhận ý kiến phản hồi.

Các ý kiến phản hồi xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 02/6/2023./.

Dưới đây là Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân lần thứ 14.

Xem tại file đính kèm


Thăm dò ý kiến