Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện vệ sinh phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp

28/06/2024 | 16:34 PM

 | 

 

Ngày 28/6/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024.

Theo Bộ Y tế, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

IMG_0239_1

Cây xanh được bố trí từ hành lang cho đến phòng làm việc của nhân viên, tạo môi trường thân thiện, không gian thư giãn cho bệnh nhân, người nhà và tất cả nhân viên bệnh viện.

Trong giai đoạn 2012-2023, Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo các đơn vị ngành y tế và các ban, ngành tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước và Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế cho biết các hoạt động thiết thực của Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã góp phần hỗ trợ các địa phương đạt được mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án về phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, vệ sinh trong cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nơi làm việc, các khu du lịch, dịch vụ.

Thói quen, hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường của cộng đồng đã có sự thay đổi cơ bản: tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng tăng gấp 2 lần sau 10 năm triển khai. 96% trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng gần 12% so với năm 2012.

Tuy nhiên, nhận thức và thực hành của người dân về vệ sinh và nước sạch còn hạn chế tại một số vùng, miền.

Vệ sinh môi trường tại một số khu du lịch, khu công nghiệp, làng nghề vẫn là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương; bên cạnh đó một số dịch bệnh truyền nhiễm liên quan đến yếu tố vệ sinh, môi trường, nước sạch như cúm A, tả, lị, thương hàn, tay- chân- miệng vẫn diễn biến phức tạp, một số bệnh lưu hành lây truyền qua muỗi như sốt xuất huyết, sốt rét có xu hướng gia tăng.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/6/2024, Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân thực hiện Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024.

Theo đó, đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 lồng ghép với các hoạt động thuộc chương trình, phong trào và các dự án khác có liên quan.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động, hưởng ứng với sự tham gia của các Sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi nhằm giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch; thu gom, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi;

Xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà; xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, bảo đảm vệ sinh trong trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, khu dịch vụ, khu du lịch, nơi công cộng;

Đồng thời tổ chức thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, làm sạch các công trình vệ sinh tại nơi công cộng, khu du lịch, bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc, ...; tổ chức ra quân, huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào "Toàn dân xây dựng nông thôn mới".

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương...), treo băng rôn, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung liên quan đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, vệ sinh trong chế biến thực phẩm tại địa phương (xin gửi các thông điệp truyền thông kèm theo);

Cùng đó tổ chức và phát động các cuộc thi hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, công sở. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để thực hiện Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện tốt việc xã hội hóa huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và các hộ gia đình để thực hiện;

Tăng cường kiểm tra, giám sát các nội dung về vệ sinh phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt; vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế và trường học; phòng chống, dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nơi ngập lụt, bão lũ, hạn hán xâm nhập mặn bảo đảm hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.

Đối với các Bộ, ngành trung ương, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành trung ương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, tăng cường chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có kế hoạch cụ thể của từng cấp để hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia Phong trào. Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện Phong trào với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".


Thăm dò ý kiến