Tài liệu Hội nghị Y tế toàn quốc ngày 06/01/2021

05/01/2021 | 13:17 PM

 | 

Ngày 06/01/2021 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Y tế toàn quốc

Tài liệu Hội nghị Y tế toàn quốc xem tại đây: 

1. /documents/174521/605005/01.+Tai+lieu+HN+Y+te+toan+quoc+06.01.2020.pdf/2629ad1b-d472-4632-aedb-8bfac7ad7235

2. /documents/174521/605005/2.+BCTK+CTMTYTDS+2016-2020.pdf/2cc806b4-c89f-43c4-8f85-09287c703017


Thăm dò ý kiến