Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai Công tác y tế năm 2022

19/01/2022 | 09:47 AM

 | 

Để đánh giá các kết quả đạt được trong công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022, ngày 20/01/2022 Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai công tác y tế năm 2022” với trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận huyện, thị xã.

Tài liệu Hội nghị xem tại đây:

1. Giấy mời số 38/GM-BYT

2. Giấy mời số 43/GM-BYT

3. Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

4. Kết quả 02 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19


Thăm dò ý kiến