Công khai kết quả xét nghiệm mẫu nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà ngày 31/01/2020

13/02/2020 | 08:43 AM

 | 

 

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đã tổ chức đoàn kiểm tra và lấy mẫu nước tại Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, ngày 31/01/2020. Bộ Y tế công khai kết quả xét nghiệm các mẫu nước trên, cụ thể:

Chi tiết trong file đính kèm


Thăm dò ý kiến