Hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2015

28/05/2015 | 01:52 AM

 | 

Ngày 28/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Kan tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.

            Trong 5 năm qua, nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua của ngành y tế có nhiều đổi mới. Các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, sát thực bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được chú trọng. Công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định. Đã có 197 đề tài khoa học được Hội đồng nghiên cứu khoa học của ngành nghiệm thu và 04 đề tài được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu đạt từ khá trở lên. Đã có 82 cán bộ tham gia các khóa đào tạo sau đại học. 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh có trạm y tế, 1.415/1.420 thôn, bản, tổ phố có nhân viên y tế hoạt động.  Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến cơ sở…  

Trong 5 năm qua đã có 116 tập thể được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", 970 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", 65 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", 640 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở". Có 22 tập thể và 17 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh, 14 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Y tế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện các chương trình y tế. Có 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú"…

Tại hội nghị, ngành Y tế đã đề ra phương hướng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2015 - 2020 tập trung vào mục tiêu quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng; đổi mới và đẩy mạnh hơn phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phát triển, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

            Để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các đại biểu tham dự hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã…Các tham luận đã nêu lên được thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả về công tác y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

            Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Sở Y tế./.Thăm dò ý kiến