Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

14/01/2015 | 02:10 AM

 | 

Sáng ngày 13/1/2014, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

 

 Tham dự và chỉ đạo hội nghị có PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Tài chính; Lãnh đạo các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội; Giám đốc một số đơn vị: Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành khác, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tư nhân; Lãnh đạo và chuyên viên: Ban thực hiện chính sách BHYT-BHXHVN, Vụ HCSN, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Vụ BHYT, Vụ KHTC, Vụ PC, Vụ TTB&CTYT, Cục Quản lý KCB, Cục QLD, Cục QL Y, Dược Cổ truyền - Bộ Y tế

TT Tuan ngay 11.13.1.2015.jpg
PGS. TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Theo Dự thảo thông tư này thì tất cả các bệnh viện trong cả nước đều được Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phân hạng theo cùng 1 bộ tiêu chí và giá dịch vụ y tế của các bệnh viện cùng hạng sẽ như nhau. Theo đó, một bệnh viện đạt tiêu chuẩn hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế, của Hà Nội hay một tỉnh miền núi cũng sẽ có một mức giá giống nhau cho cùng một dịch vụ kỹ thuật, nếu có chênh cũng sẽ không nhiều. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, trước kia các bệnh viện cùng hạng, cùng trình độ, cơ sở vật chất, nhưng giá dịch vụ của bệnh viện hạng 1 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh khác bệnh viện hạng 1 tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Thứ trưởng lý giải, có sự chênh lệch như trên là do thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước đây, ban hành giá là do Hội đồng nhân dân của các tỉnh, thành phố quyết định, dẫn đến những bất cập. 

TT Tuan1 ngay 13.1.2015.jpg
Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng: Thực hiện 1 kỹ thuật cụ thể ở các bệnh viện khác nhau thì bản chất cũng giống nhau. Do vậy không thể quy định rằng thực hiện kỹ thuật đó ở bệnh viện này thì giá cao, bệnh viện khác lại giá thấp hơn nhiều được. Có thể do trang bị kỹ thuật khác nhau hoặc trình độ của thầy thuốc khác nhau, nhưng giá dịch vụ không thể khác biệt quá được

TT Tuan2 ngay 13.1.2015.jpg


Trong Dự thảo Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế và Tài chính về thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng quy định 5 mức từ bệnh viện hạng 4 đến hạng đặc biệt. Bệnh viện nào chưa được xếp hạng sẽ bị áp mức giá thấp nhất. Đặc biệt, giá dịch vụ y tế của các bệnh viện cùng hạng sẽ như nhau, không phân biệt bệnh viện đó trực thuộc Bộ Y tế hay địa phương, tỉnh đồng bằng hay miền núi.

Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho hay, thời gian tới, nếu thực hiện quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc thì một số bệnh viện tuyến trung ương hoặc một số bệnh viện tuyến tỉnh trước đây được phê duyệt giá dịch vụ y tế ở mức cao sẽ bị hạ xuống và có những cơ sở y tế trước đây phê duyệt giá thấp sẽ được lên.

TT Tuan3 ngay 13.1.2015.jpg


Toàn cảnh hội nghị

Theo dự kiến, Thông tư liên tịch của liên Bộ Y tế và Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ hoàn thành và được thực hiện từ quý 2 năm nay.


​​

Thăm dò ý kiến