Triển khai Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16/09/2013 | 02:00 AM

 | 

Chiều ngày 16/9/2013, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Phong cách quần chúng, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các vụ, cục, tổng cục trực thuộc Bộ Y tế và các chi bộ, đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ Y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc... Đối với ngành y tế, thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong việc rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên. Thứ trưởng đề nghị, sau hội nghị này, các đồng chí Bí thư Chi bộ, ủy viên các cấp, lãnh đạo các cục, vụ, tổng cục thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị mình theo tinh thần chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành y tế; Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong ngành y tế; Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, học tập để giữ được phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, đồng thời giảm bớt những bức xúc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cán bộ ngành y tế. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ, hằng năm tổ chức đánh giá, bình xét, phân loại và lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị.

 


Thăm dò ý kiến