Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

17/04/2024 | 10:58 AM

 | 

Chiều ngày 16/4/2024 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. GS.TS.Trần Văn Thuấn,Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Tham dự hội thảo có ông Lê Văn Khảm, Uỷ viên thường trực Ủy ban xã hội của Quốc hội; ông Lương Anh Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; ông Lê Văn Phúc, Thường trực Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam; đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; BHXH Việt Nam, các Sở, ban ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

“Sau 15 năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm y tế đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp trong việc lựa chọn chính sách tài chính y tế thông qua bảo hiểm y tế, tạo nguồn tài chính bền vững cho chăm sóc sức khỏe và thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tiếp cận tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong phát triển BHYT, bên cạnh nỗ lực của ngành Y tế, ngành Bảo hiểm xã hội trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, còn có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, tới nay công tác BHYT đã đạt được những kết quả rất quan trọng:

- Tỷ lệ bao phủ BHYT gia tăng nhanh chóng: Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2009 là 58% dân số, tới năm 2023, tỷ lệ bao phủ đạt 93,35% dân số tương ứng với 93,307 triệu người tham gia BHYT;

- Số lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm. Tính tới 31/12/2023, có 174,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng;

- Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, việc tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT ngày càng thuận lợi. Danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật vừa để đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đến cơ sở y tế, vừa là yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 đã có một số quy định của Luật không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, một số nội dung mới phát sinh trong trong thực tiễn triển khai. Đặc biệt, những thay đổi trong các quy định về khám bệnh, chữa bệnh của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15 đã được Quốc hội thông qua năm 2023, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang trình Quốc hội đòi hỏi cần phải tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế để phù hợp với các quy định mới của hệ thống pháp luật và thực tiễn.

“Việt Nam là quốc gia đứng thứ 15 trên thế giới về dân số, và đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, gia tăng các bệnh không lây nhiễm, nhu cầu điều trị ngày càng tăng và khuynh hướng điều trị đòi hỏi theo xu hướng tiên tiến để bảo đảm quyền bình đẳng mọi người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; được bình đẳng về trách nhiệm tham gia và quyền lợi được hưởng trong khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiếp cận các dịch vụ có liên quan”- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay.

Đoàn chủ tọa hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Y té Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh: những năm qua, nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước đã xác định rõ các phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu cụ thể liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, một số nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đều có các nội dung định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, có các văn bản quan trọng sau đây:

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nêu rõ mục tiêu và các giải pháp để thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bao gồm: Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đến năm 2030, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%;

Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới cũng đã định hướng nhiều nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến bảo hiểm y tế như: Tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm. Từng bước mở rộng danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả phù hợp với mức đóng. Đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Phấn đấu đến năm 2030, trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả;

Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng đã nêu rõ: Khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Luật Bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế chi trả của quỹ bảo hiểm y tế theo hướng tăng chi cho y tế cơ sở. nghiên cứu mở rộng danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, danh mục thuốc, thiết bị, vật tư y tế ở y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả tương ứng với mức tăng bảo hiểm y tế.

“Các định hướng, chiến lược của Đảng và Quốc hội nêu trên cần phải được thể chế vào Luật để có hiệu lực pháp lý cao và bảo đảm các quyền, lợi ích của người dân liên quan đến bảo hiểm y tế.”- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết thêm.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, thời gian qua, Bộ Y tế đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong quá trình xây dựng, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan rà soát và thống nhất hoàn thiện hồ sơ theo hướng tập trung sửa đổi, bổ sung tối đa một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách, một số vấn đề đã có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đạt được sự đồng thuận cao, cập nhật, pháp điển hóa một số nội dung đã được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bảo hiểm y tế có liên quan tới việc thay đổi các quy định về tiền lương theo theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 để có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025.

Để bảo đảm tiến độ về thời gian, trước mắt chung ta tập trung vào 4 chính sách cơ bản, trong đó có chính sách quan trọng là điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 Đối với một số chính sách về tăng phạm vi quyền lợi cho chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh có chi phí hiệu quả cao, bảo hiểm bổ sung, tăng cường công tác giám định và hợp đồng bảo hiểm y tế, nâng mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp với phạm vi quyền lợi và yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân đã cho thấy hiệu quả nhưng cần tiếp tục truyền thông tạo sự đồng thuận cao và sửa toàn diện Luật.

Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, thống nhất trong nhận thức và đạt được sự đồng thuận cao trong sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo tập trung lắng nghe, thảo luận và cùng tham gia đóng góp ý kiến để Bộ Y tế tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế cho phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia BHYT đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT và bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả Quỹ BHYT.

 

ThS.Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế phát biểu.

Thông tin tại hội thảo, ThS.Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế cho biết có 4 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật BHYT sửa đổi:

Thứ nhất, điều chỉnh đối tượng tham gia BHYT đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan;

Thứ hai, điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ BHYT và yêu cầu chăm sóc sức khoẻ trong từng giai đoạn;

Thứ ba, điều chỉnh các quy định về BHYT có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu và khám chữa bệnh BHYT;

Thứ tư, phân bổ sử dụng quỹ BHYT hiệu quả. Theo đó, dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý tối đa 5% như quy định hiện hành xuống tối đa 4% cho hoạt động quản lý quỹ BHYT. Phần còn lại 1% bổ sung vào quỹ khám bệnh chữa bệnh BHYT.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe và thảo luận một số nội dung liên quan: Các chính sách cơ bản trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế và Kế hoạch xây dựng và trình Dự thảo Luật; Giới thiệu về chính sách bảo hiểm y tế bổ sung trong Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế; Đánh giá tác động một số giải pháp chính sách trong Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế; Đề xuất chính sách chi trả cho sàng lọc ung thư cổ tử cung.../.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:15

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT có xu hướng ngày càng mở rộng

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:50

Thời gian cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc mới sẽ giảm từ 12 tháng xuống 9 tháng

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:42

Gần 2000 người dân Hải Phòng mắc bệnh sốt xuất huyết

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:33

Bộ Y tế hướng dẫn thủ tục cấp khẩn cấp số lưu hành thiết bị y tế cho phòng, chống dịch

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:21

Thêm 1.200 loại thuốc được Bộ Y tế gia hạn giấy đăng ký lưu hành

Thứ Hai, ngày 24/06/2024 02:17

Cơ hội “hồi sinh” cho hai cuộc đời từ người bệnh hiến tạng sau chết não

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 02:05

Phân cấp cho sở y tế các địa phương được ra quyết định thu hồi thuốc

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 01:58

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã và đang đóng góp tích cực trong chẩn đoán điều trị ung thư phổi

Chủ Nhật, ngày 23/06/2024 07:48

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao trao tặng Kỷ niêm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 07:34

Lễ tưởng niệm 40 năm ngày mất GS.BS.Nguyễn Văn Thủ

Chủ Nhật, ngày 23/06/2024 07:55

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Chủ Nhật, ngày 23/06/2024 07:44

Lễ bàn giao thuốc ARV cho Bộ Y tế Việt Nam từ Chính phủ Australia trong hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 07:38

[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 05:50

Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí tại TPHCM

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 05:43

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Người làm báo đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng

Thứ Bẩy, ngày 22/06/2024 05:39

Đánh giá công nghệ y tế để xây dựng danh mục thuốc BHYT chi trả hợp lý, tăng tiếp cận thuốc tốt

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:42

Tăng khả năng sớm tiếp cận thuốc của người dân

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:40

Cứu sống người bệnh ngừng tim do tai nạn giao thông

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:38

Nguy kịch vì mắc liên cầu lợn

Thứ Sáu, ngày 21/06/2024 09:36

Thăm dò ý kiến