Bộ Y tế công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

23/09/2020 | 21:43 PM

 | 

 

Chiều ngày 23/09/2020 tại Hải Phòng, Bộ Y tế công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020- 2025. GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Trần Viết Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo; đồng Chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo Hiểm Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ/Cục/Văn phòng Bộ Y tế và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

 

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định Quyết định thành lập Hội đồng trường Đại học Y Dược Hải Phòng và trao Quyết định phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020- 2025GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao chúc mừng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Hội đồng Trường nhiệm kỳ mới

 GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu chúc mừng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Tại buổi Lễ, đại diện Bộ Y tế đã công bố và trao Quyết định số 3644/QĐ-BYT ngày 15/9/2020 về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Quyết định số 3643/QĐ-BYT ngày 15/9/2020 về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các đồng chí trong Hội đồng Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ vừa qua

Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có 17 đồng chí, gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, đại diện tổ chức Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường, một số khoa chuyên môn; đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế; một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực y, dược tại các bệnh viện liên quan. PGS.TS. Phạm Minh Khuê, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải phòng được phê chuẩn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có quyền quyết nghị các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Trường. Việc thành lập Hội đồng trường và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường đánh dấu bước tiến của Trường Đại học Y DHải Phòng trong việc đổi mới hệ thống cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 


GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS.Trần Văn Thuấn hoan nghênh và biểu dương thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên, học viên của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về những cố gắng và đóng góp của Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước. Đạt được những thành tích đó, ngoài sự cố gắng nỗ lực của Thầy và trò Nhà trường, còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương và địa phương, sự hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo khu vực Hải Phòng và các Tỉnh, Thành lân cận. 

Để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một trong những giải pháp quan trọng của Ngành, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ. Việc đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đòi hỏi đội ngũ Thầy và trò Nhà trường phải thực sự cố gắng, vượt qua khó khăn và thử thách, trong thời gian tới, GS.TS.Trần Văn Thuấn đề nghị Nhà trường tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ về công tác Y tế và Giáo dục – Đào tạo, đặc biệt là về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ giảng viên, viên chức, sinh viên; Xây dựng Nhà trường xanh - sạch - đẹp, môi trường dạy/học văn minh, tiến tiến;

2. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học và các văn bản hướng dẫn; Sớm hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, Quy chế hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế;

3. Tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong Nhà trường đủ về số lượng và hợp lý về cơ cấu. Phát triển đội ngũ giảng viên, tăng tỷ lệ Tiến sỹ, Phó Giáo sư, Giáo sư đáp ứng yêu cầu của một trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe; nâng cao trình độ ngoại ngữ và tìm kiếm các học bổng quốc tế nhằm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng viên;

4. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung và chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực, đáp ứng đúng nhu cầu xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế, tăng cường công tác kiểm định nhà trường, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình đào tạo Bác sĩ, Dược sỹ. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy/học và cung cấp các dịch vụ y tế;

5. Chủ động đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu hệ thống y tế, y học (dựa trên) chứng cứ;

6. Phát triển Bệnh viện của Trường theo các mô hình đã được triển khai thành công tại nhiều trường Đại học Y Dược trong nước, phát huy lợi thế về nguồn nhân lực của một Trường Đại học khối ngành sức khỏe. Bên cạnh các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện cần tập trung đổi mới cơ chế quản lý, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo cán bộ, chú trọng tới quản lý chất lượng, kiểm soát tốt tai biến và sự cố y khoa, làm tốt công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ y tế chất lượng cao và an toàn của Nhân dân và doanh nghiệp...;

7. Thực hiện thành công quá trình chuyển đổi sang hoạt động với việc tự chủ chi thường xuyên, nâng cao vai trò của Hội đồng trường trong định hướng chiến lược phát triển nhà trường, tăng cường các hoạt động giám sát, giải trình, tăng tính minh bạch trong các hoạt động của Nhà trường;

8. Tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và cung ứng các dịch vụ y tế, chú ý tới cung cấp các dịch vụ y tế, dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, hướng tới các dịch vụ khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng cao được đặt hàng từ các doanh nghiệp.

Với những thành tích đã đạt được của Trường, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tin tưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ có những bước phát triển mới to lớn hơn trong thời gian tới cùng với sự chuyển mình phát triển năng động của Thành phố Hải Phòng.

 


PGS.TS.Phạm Minh Khuê, Tân Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu nhận trọng trách mới, PGS.TS.Phạm Minh Khuê, tân Chủ tịch Hội đồng trường trân trọng cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tín nhiệm và ủng hộ. Thay mặt các thành viên Hội đồng Trường, Tân Chủ tịch Hội đồng PGS.TS.Phạm Minh Khuê khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt trọng trách được giao, đồng thời phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Trường để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nhà trường đã đề ra đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho ngành Y tế đưa trường Đại học Y Dược Hải Phòng thành một Trường uy tín nghiên cứu đa ngành ngang tầm khu vực.

Quang cảnh buổi Lễ

Sau buổi Lễ, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về Kế hoạch phát triển Trường trong giai đoạn tới.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và ý kiến của đại diện  các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ. GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đồng ý với kiến nghị của Trường. Đồng thời đồng chí Thứ trưởng đề nghị Trường sớm hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trình lãnh đạo Bộ; Trường sớm xem xét mã ngành đào tạo theo nhu cầu của xã hội; Tăng cường hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học nhằm thương mại hóa tăng nguồn thu cho nhà Trường…Tăng cường hợp tác đồng bộ đào tạo song song với chất lượng giảng viên tiến tới đạt chuẩn quốc gia./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đợt dịch COVID-19 này diễn biến phức tạp, cần tăng cường đảm bảo an toàn cho bệnh viện

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 09:47

Tái kích hoạt tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 07:29

Bộ Y tế: Thực hiện ngay 8 biện pháp phòng chống COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 03:03

Ban chỉ đạo: Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 01:43

Hơn 747.800 người Việt Nam đã tiêm vắc xin COVID-19, ghi nhận 16% phản ứng thông thường sau tiêm

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 01:40

Tối 6/5: Thêm 60 ca mắc COVID-19, có 56 ca ghi nhận trong nước

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 01:18

Bộ trưởng Bộ Y tế: 5 điểm cần chấn chỉnh sau sự việc của BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 12:31

Bệnh viện K tiếp tục phối hợp với các đơn vị Công an kiểm tra, xử phạt thêm 02 trường hợp người nhà người bệnh không đeo khẩu trang tại bệnh viện

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:34

424 trường hợp F1, F2 với 2 ca bệnh COVID-19 ở Hà Tĩnh có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:27

Bộ Y tế ra mắt Trang thông tin điện tử "Đột quỵ”

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:21

Khử khuẩn sạch sẽ, BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Giải Phóng khám bệnh bình thường

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 07:03

Lễ Công bố và trao Quyết định chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 12:00

Thăm dò ý kiến