Đảng ủy Bộ Y tế tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

16/03/2023 | 09:24 AM

 | 

Ngày 15/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Chí Hướng - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến – nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Trần Chí Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Y; các đồng chí Thường vụ Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, các đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế.

Báo cáo kết quả năm 2022, đồng chí Nguyễn Minh Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cho biết: Năm vừa qua, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế ngày càng tăng, tạo sức ép rất lớn lên công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, tác động lớn đến sự phục hồi, phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân. Đảng ủy Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để quán triệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân.

Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực như khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, trang thiết bị y tế, tài chính y tế: tham mưu trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Nghị quyết 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chính phủ ban hành 05 Nghị quyết, 02 Nghị định; Bộ Y tế ban hành 20 thông tư…. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, nhiều văn bản đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện…Triển khai tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Bộ Y tế theo Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022; xây dựng đề án tổng thể sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc bộ Y tế, đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Trung ương, vùng…

Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng ủy Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 20/01/2022 của Bộ Y tế về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thực hiện việc kiện toàn, sáp nhập các tổ chức đảng, kiện toàn, bổ sung cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo đúng quy định.

Năm 2023, Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, tập trung giải quyết những tồn tại trước mắt như: đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm đấu thầu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cấp phép trang thiết bị y tế. Trong dài hạn tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới tài chính y tế, đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở…Triển khai chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; phân công công tác cho đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình…

Tại hội nghị, các chi bộ, đảng bộ đã tích cực tham luận, bổ sung, làm rõ thêm những kết quả cũng như phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm 2023.

Các đảng bộ, chi bộ tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những kết quả quan trọng của Đảng bộ Bộ Y tế trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục phát huy vai trò cấp ủy, chú trọng đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên chủ động, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để đưa vào nhiệm vụ năm 2023, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cho biết: năm vừa qua, Bộ Y tế đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và toàn thể nhân dân trong công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực của ngành. Năm 2022 ngành Y tế đã đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao và 13/16 chỉ tiêu cụ thể về y tế.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc: Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, Đảng viên ở Đảng bộ, Chi bộ; các tổ chức đảng đã xây dựng quy chế làm việc thì phải tuân thủ quy chế; phải chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Đảng bộ, Chi bộ nào được giao hoàn thiện các văn bản thể chế cần phải chỉ đạo, đôn đốc bộ phận liên quan khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thực hiện việc sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của các đơn vị theo Nghị định 95 của Chính phủ…

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng , Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Chí Liêm, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đại tá Phạm Quang Huy – Đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Vụ Kế hoạch - Tài chính. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 đã vinh dự nhận giấy khen của Đảng ủy Bộ Y tế:

Đồng chí Trần Chí Liêm, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

 

Đồng chí Đại tá Phạm Quang Huy - Đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các tổ chức đảng, đảng viên nhận giấy khen của Đảng ủy Bộ Y tế

 

 


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Test

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 09:24

Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Y tế và các doanh nghiệp thiết bị y tế

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 07:28

Công tác dân số đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 03:49

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 03:42

Hành trình “Dấu chân hoà bình” tại Hà Giang

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 02:28

Tăng cường phòng, kiểm soát, lây nhiễm sởi, ho gà trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 01:14

Mời báo giá cung cấp nội thất gỗ

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:53

Quảng Ninh: Cứu sống ca bệnh vỡ tim nguy kịch

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:50

Cục Y tế dự phòng: Người dân không tự ý tiêm vaccine chứa thành phần bạch hầu khi chưa có khuyến cáo

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:47

Bắc Giang phát hiện thêm bệnh nhân bạch hầu

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:45

Bệnh sởi, ho gà diễn biến phức tạp, Bộ Y tế nhắc tăng cường phòng, kiểm soát lây nhiễm

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:43

Việt Nam đã bổ sung 1 liều vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:40

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Dân số tỉnh Thái Bình

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:28

Không quy định cụ thể số con của mỗi cặp vợ chồng

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:26

Cấp cứu thai lạc chỗ trong ổ bụng vỡ gây mất máu nguy hiểm tính mạng

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:23

Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh khó khăn

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:20

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 12:42

Thăm dò ý kiến