Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023-2028

28/03/2023 | 09:09 AM

 | 

Ngày 27/3/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đại diện các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Dân số/Kế hoạch hóa gia đình; các đồng chí đại diện Công đoàn một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội cùng 150 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho 1.010 đoàn viên công đoàn Cơ quan Bộ Y tế.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ghi nhận những thành tích đạt được của Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống cho công đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh; qua đó góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới, nâng cao hiệu quả của đoàn viên đơn vị; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cơ quan Bộ Y tế đề ra…

Đoàn chủ tọa Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế cho biết: hiện tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) trong cơ quan Bộ là đoàn viên công đoàn hiện tại là 1.010 người, trong đó có 491 nữ (chiếm tỷ lệ 48,61%) và 519 nam, phân bố tại 21 công đoàn bộ phận, gồm các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ và Văn phòng Dự án.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan Bộ, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Y tế Việt Nam và sự phối hợp cũng như tạo điều kiện của lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị, đặc biệt sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đối với các hoạt động công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập thể, cá nhân phụ trách các Ban: Ban Tổ chức; Ban Tuyên truyền; Ban Nữ công; Ban đời sống; Ủy ban kiểm tra và các Ban hoạt động theo kế hoạch hoạt động từng quý, từng tháng và theo các nội dung của Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn phân công. Ban Thường vụ thường xuyên duy trì họp 1 tháng/lần để xây dựng và rà soát kế hoạch để triển khai. Ban chấp hành họp 3 tháng/lần.

Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tổ chức, tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp phát động. Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động phong trào và các hoạt động xã hội khác. Vận động có hiệu quả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ), đoàn viên công đoàn tham gia tất cả các phong trào thi đua do Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức.

Công đoàn bộ phận đã làm tốt công tác động viên CBCCVCNLĐ, đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và cơ quan Bộ nói chung. Tiếp tục duy trì và phát huy các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai toàn diện, mạnh mẽ và hiệu quả. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVCNLĐ luôn thực hiện theo định hướng, chỉ đạo của Công đoàn Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố và bồi đắp niềm tin, ý thức trách nhiệm công dân cho cán bộ, đoàn viên đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế báo cáo tại Đại hội

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028: kế thừa các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra công đoàn đến các công đoàn bộ phận để nâng cao vai trò, ý thức, nhận thức của tổ chức chính trị xã hội bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn…

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế đã đạt được nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành khóa mới cùng tất cả cán bộ, đoàn viên, người lao động cần tích cực tham gia với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên; tiếp tục xây dựng Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động công đoàn; Công đoàn cơ quan Bộ Y tế phải thật sự là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên và người lao động…

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Y tế lần XXIV nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Y tế lần XXIV nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 14 đồng chí; Bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị đi dự Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam.

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Y tế lần XXIV nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 14 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

2. Đồng chí Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế;

4. Đồng chí Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược;

5. Đồng chí Phạm Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

6. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

7. Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe, Bà mẹ -Trẻ em;

8. Đồng chí Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Khám chữa bệnh;

9. Đồng chí Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền

10. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà, Giám đốc Văn phòng Ủy ban Codex VN, Cục An toàn thực phẩm;

11. Đồng chí Nguyễn Thế Chương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ;

12. Đồng chí Bùi Hoàng Đức, Phó trưởng Phòng Giám sát và Xét nghiệm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

13. Đồng chí Nguyễn Anh Quang, Chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính;

14. Đồng chí Trần Ngọc Duy, Chuyên viên Vụ Pháp chế.

Danh dách 03 Đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị đi dự Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam:

1. Đồng chí Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

2. Đồng chí Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

4. Đồng chí Hoàng Thị Hoa Lý, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền ( Đại biểu dự bị)./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì Sức khoẻ nhân dân” cho Phó Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:12

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế ứng phó với dịch bệnh tại Việt Nam

Thứ Bẩy, ngày 13/07/2024 00:56

Tăng cường năng lực kiểm soát bệnh không lây nhiễm sau đại dịch

Thứ Bẩy, ngày 13/07/2024 00:50

Test

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 09:24

Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Y tế và các doanh nghiệp thiết bị y tế

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 07:28

Công tác dân số đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 03:49

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 03:42

Hành trình “Dấu chân hoà bình” tại Hà Giang

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 02:28

Tăng cường phòng, kiểm soát, lây nhiễm sởi, ho gà trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 01:14

Mời báo giá cung cấp nội thất gỗ

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:53

Quảng Ninh: Cứu sống ca bệnh vỡ tim nguy kịch

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:50

Cục Y tế dự phòng: Người dân không tự ý tiêm vaccine chứa thành phần bạch hầu khi chưa có khuyến cáo

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:47

Bắc Giang phát hiện thêm bệnh nhân bạch hầu

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:45

Bệnh sởi, ho gà diễn biến phức tạp, Bộ Y tế nhắc tăng cường phòng, kiểm soát lây nhiễm

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:43

Việt Nam đã bổ sung 1 liều vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:40

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Dân số tỉnh Thái Bình

Thứ Sáu, ngày 12/07/2024 01:28

Thăm dò ý kiến