Hà Tĩnh: Rà soát, cách ly 1428 trường hợp đi từ Đà Nẵng về

27/07/2020 | 18:16 PM

 | 

 

Sáng ngày 27/7/2020, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với 13/13 điểm cầu huyện, thị, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh và ngành Y tế, các địa phương đã nhanh chóng kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo diễn biến mới của dịch. Tính đến sáng ngày 27/7/2020 toàn tỉnh đã rà soát, thống kê được 1428 trường hợp đi từ Đà Nẵng về. Trong đó: Thị xã Hồng Lĩnh 56, huyện Đức Thọ 122, huyện Hương Sơn 125, Hương Khê 300, Vũ Quang 16 người, Thạch Hà 125, Can Lộc 63, Nghi Xuân 108, Lộc Hà 67, Thành phố Hà Tĩnh 84, Cẩm Xuyên 120, huyện Kỳ Anh 106, Thị xã Kỳ Anh 46. Tất cả các trường hợp đã được cơ sở y tế hướng dẫn theo dõi sức khoẻ và cách ly tại nhà theo quy định. Tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo kích hoạt và triển khai nghiêm túc việc khám, sàng lọc, phân loại bệnh nhân ngay tại cổng bệnh viện; hạn chế người thăm nuôi bệnh nhân; chuẩn bị vật tư, hoá chất, phòng cách ly để thực hiện công tác điều trị khi có bệnh nhân.

Hiện tại, Sở Y tế Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát người đi từ Đà Nẵng về từ ngày 12/7/2020, hướng dẫn khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. Tập trung điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan, tuyên truyền vận động người dân thực hiện khai báo y tế. Các cơ sở bán lẻ thuốc phải theo dõi báo cáo các trường hợp mua thuốc điều trị sốt, ho, khó thở... Trong hoạt động chuyên môn phải bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế. Các bệnh viện thực hiện tốt công tác kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện. Giám sát phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng bệnh viện. Các huyện chuẩn bị tốt phương án cách ly tập trung tại cơ sở. Chuẩn bị tốt kịch bản cách ly theo khu dân cư; tham mưu UBND huyện, thị dự trù vật tư hoá chất phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời và chịu trách nhiệm dự trù mua sắm vật tư hoá chất phòng chống dịch của tuyến tỉnh. Toàn tỉnh, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại… Tiếp tục duy trì 2 đoàn giám sát của Ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở đơn vị./.


Thăm dò ý kiến