Để được xét tặng 'Thầy thuốc ưu tú', 'Thầy thuốc nhân dân' cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

18/04/2024 | 08:48 AM

 | 

 

Người được xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú', 'Thầy thuốc nhân dân' phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về nội dung này...

Theo Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc nhân dân', 'Thầy thuốc ưu tú' có hiệu lực thi hành từ 15/4, danh hiệu 'Thầy thuốc nhân dân', 'Thầy thuốc ưu tú' để tặng cho các cá nhân bao gồm:

Bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, lương y, lương dược, cán bộ quản lý y tế quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Thi đua, khen thưởng;

Kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền quy định tại các điểm đ, e, g, h và k khoản 1 Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Để được xét tặng 'Thầy thuốc ưu tú', 'Thầy thuốc nhân dân' cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?- Ảnh 2.

Người được xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú', 'Thầy thuốc nhân dân' phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về nội dung này...

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú"

Tại Điều 8 của Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú' được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 65 Luật Thi đua, khen thưởng, có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

Chủ nhiệm ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên;

Là thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên;

Là thư ký ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên;

Là thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên;

Là chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên;

Là tác giả ít nhất 01 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận.

Nghị định này nêu rõ không yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng kiến đối với cá nhân công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ và công tác trong các lĩnh vực: phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, cấp cứu 115, hồi sức cấp cứu hoặc công tác trong các cơ sở giam giữ.

Đồng thời, Nghị định số 25/2024/NĐ-CP cũng quy định cá nhân nêu trên phải có thành tích xuất sắc trong công tác y tế, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Đã được tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc từ hạng Ba trở lên;

Đã được tặng ít nhất 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh;

Đã ít nhất 02 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, tỉnh và ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh;

Đã ít nhất 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên.

Cá nhân là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý trên 36 tháng tính từ khi được bổ nhiệm đến thời điểm nộp hồ sơ, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên nếu tham gia xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc nhân dân', 'Thầy thuốc ưu tú' thì tập thể do cá nhân quản lý phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

03 năm liền kề năm đề nghị xét tặng được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" hoặc "Đơn vị tiên tiến", trong đó có 02 lần đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng";

Đã được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên.

Cũng theo Nghị định, cá nhân công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ ngoài đạt các tiêu chí quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 65 Luật Thi đua, khen thưởng phải đạt được các tiêu chuẩn sau: có ít nhất 05 năm tính đến thời điểm xét tặng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh ít nhất 01 lần.

Để được xét tặng 'Thầy thuốc ưu tú', 'Thầy thuốc nhân dân' cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?- Ảnh 1.Theo Nghị định 25, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú', 'Thầy thuốc nhân dân' gửi hồ sơ về Hội đồng cấp cơ sở chậm nhất là ngày 01 tháng 7 của năm xét tặng.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân"

Tại Điều 9 của Nghị định số 25/2024/NĐ-CP quy định danh hiệu 'Thầy thuốc nhân dân' được xét tặng cho cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú' đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 65 Luật Thi đua, khen thưởng; Có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế, đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:

Là Chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên;

Là thành viên nghiên cứu chính thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, kết quả đánh giá, xếp loại ở mức đạt trở lên;

Là tác giả ít nhất 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi được bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận;

Là tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận độc quyền sáng chế.

Có thành tích xuất sắc trong công tác y tế góp phần cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Đã được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" hoặc "Anh hùng lực lượng vũ trang"; Đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Đã được tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc từ hạng Ba trở lên; Đã được tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh.

Thời gian gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú' và 'Thầy thuốc nhân dân'

Theo Nghị định 25, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu gửi hồ sơ về Hội đồng cấp cơ sở chậm nhất là ngày 01 tháng 7 của năm xét tặng.

Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ về Hội đồng cấp bộ, tỉnh chậm nhất là ngày 15 tháng 8 của năm xét tặng.

Hội đồng cấp bộ, tỉnh gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 15 tháng 10 của năm xét tặng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng bản giấy (bản chính) được nộp trực tuyến và trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Thường trực Hội đồng quy định tại Điều 15 Nghị định này.

Thường trực Hội đồng các cấp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định tại Điều 14 Nghị định này, trong thời hạn 10 ngày Thường trực Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho cá nhân, Hội đồng cấp dưới để bổ sung hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo, trong thời hạn 10 ngày, cá nhân, Hội đồng cấp dưới phải hoàn thành việc bổ sung hồ sơ./.

Nguồn; Suckhoedoisong.vn


Thăm dò ý kiến