Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 của Văn phòng Bộ Y tế

19/06/2024 | 08:49 AM

 | 

 

Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 của Văn phòng Bộ Y tế

1.BNG ĐỐI CHIU TÌNH HÌNH S DNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BNG HÌNH THC RÚT D TOÁN TI KHO BC NHÀ NƯỚC Quý 1 /Năm 2024

2. BNG ĐỐI CHIU D TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BNG HÌNH THC RÚT D TOÁN TI KHO BC NHÀ NƯỚC Quý 1 /Năm 2024


Thăm dò ý kiến