Mời báo giá Thuê dịch vụ sửa chữa phòng làm việc cơ quan

25/06/2024 | 13:54 PM

 | 

Văn phòng Bộ Y tế có nhu cầu sửa chữa một số hạng mục khu vực làm việc cơ quan. Đề nghị đơn vị quan tâm khảo sát chi tiết và lập báo giá yêu cầu cụ thể như sau: 


Thăm dò ý kiến