Bình Định triển khai các hoạt động phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế

28/11/2023 | 11:41 AM

 | 

 

Từ sau 20/10 Covid -19 được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Trước thực tế đó, các địa phương đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Bình Định là một địa phương đã triển khai kịp thời công việc này.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 8237/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau khi dịch bệnh này chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, đề xuất cho Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh thực hiện công bố hết dịch theo quy định; đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Bình Định triển khai các hoạt động phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế- Ảnh 1.

UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 8237/UBND-VX giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống Covid 19

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đề xuất hoặc rà soát, bãi bỏ, sửa đổi các văn bản, hướng dẫn đã ban hành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không còn phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh khi Covid-19 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc Covid-19, chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch và xây dựng nhu cầu, bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi Covid-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Với các sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp với ngành y tế tăng cường truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các điểm tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Bình Định triển khai các hoạt động phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế- Ảnh 2.

Covid 19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Lúc này covid -19 cũng giống như các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, sổt rét....Trong ảnh cán bộ y tế phun khử khuẩn phong bệnh sốt xuát huyết.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành quyết định 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 – 2025. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau.

1. Xây dựng Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 của địa phương.

2. Rà soát tình hình dịch bệnh và thực hiện việc công bố dịch, công bố hết dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các địa phương; thực hiện việc giám sát và phòng, chống COVID-19; chẩn đoán và điều trị COVID-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp tại địa phương để phù hợp với việc đáp ứng tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

4. Rà soát các văn bản, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

5. Đảm bảo năng lực điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp dịch có diễn biến phức tạp.

6. Triển khai tiêm vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

7. Thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

8. Đảm bảo nguồn lực (nhân lực, kinh phí, thuốc, vật tư, thiết bị) phục vụ công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch.

9. Củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ cho công tác phòng, chống dịch./.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/binh-dinh-trien-khai-cac-hoat-dong-phong-chong-covid-19-theo-huong-dan-cua-bo-y-te-169231127160931882.htm


Thăm dò ý kiến