Thư mời chào giá

11/06/2024 | 12:54 PM

 | 

Văn phòng Bộ Y tế có nhu cầu mau vật tư, thiết bị âm thanh cho cơ quan Bộ Y tế-138A Giảng Võ. Để công việc thực hiện được đảm bảo đúng ký thuật với mong muốn lựa chon một đơn vị đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phù hợp theo quy định hiện hành của Pháp luật.


Thăm dò ý kiến