Hội nghị phổ biến Luật đấu thầu và chia sẻ kinh nghiệm mua sắm thuốc của một số quốc gia

20/09/2023 | 09:02 AM

 | 

Ngày 20/9/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) tổ chức hội nghị phổ biến Luật đấu thầu và chia sẻ kinh nghiệm mua sắm thuốc của một số quốc gia.

Tham dự hội nghị có đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23/6/2023. Luật có 10 Chương, 96 Điều. Luật quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh …Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Ông Đỗ Trung Hưng cho biết thêm, nhằm kịp thời triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, ngày 10/8/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký Quyết số 3161/QĐ-BYT định ban hành Kế hoạch thi hành Luật đấu thầu trong lĩnh vực y tế.

Kế hoạch yêu cầu: tuyên truyền, phổ biến luật tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật; triển khai thi hành Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 5); thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật...

Liên quan đến mua sắm thuốc của một số quốc gia bà Nguyễn Khánh Phương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách Y tế, Bộ Y tế cho biết: thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt; thuốc có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng bệnh, chữa bệnh và duy trì sức khỏe; đảm bảo tiếp cận thuốc thiết yếu, có chất lượng và giá cả phù hợp là yêu cầu để đạt bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC).

Chi tiêu toàn cầu cho thuốc năm 2022 là 1.480 tỷ USD, tăng bình quân 4,4%/năm (2012-2022), chiếm 16.4% tổng chi y tế toàn cầu…

“Mục tiêu mua sắm thuốc là mua được đúng loại thuốc cần với số lượng phù hợp; mức giá mua thấp nhất; thuốc mua đáp ứng yêu cầu về chất lượng; thuốc được cung ứng kịp thời, tránh thiếu thuốc, hết thuốc; nhà cung ứng thuốc tin cậy về dịch vụ và chất lượng; xác lập được lịch trình mua sắm, công thức xác định số lượng đặt hàng, mức tồn kho an toàn”- bà Nguyễn Khánh Phương cho biết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phổ biến chi tiết về Luật đấu thầu 2023 và các nội dung mới liên quan đến lĩnh vực y tế; đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Y tế phổ biến chi tiết Kế hoạch triển khai Luật đấu thầu của Bộ Y tế; đại diện Viện chiến lược và chính sách Y tế, Bộ Y tế chia sẻ kinh nghiệm mua sắm thuốc của một số quốc gia trên thế giới; các đơn vị liên quan cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, thách thức khi thực hiện Luật đấu thầu trong lĩnh vực y tế./.


Thăm dò ý kiến