Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Bộ Y tế tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018

Friday 2018-11-09 00:53

Bộ Y tế Quán triệt thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII

Thursday 2018-10-04 00:01

Cán bộ y tế Đắk Lắk thực hiện lời dạy của Bác về y đức

Thursday 2015-01-15 04:03

Cán bộ y tế Đắc Lắk thực hiện lời dạy của Bác về y đức

Thursday 2015-01-07 20:06

Bác Hồ với ngành y tế, ngành y tế với Bác Hồ

Tuesday 2014-05-20 00:31

Triển khai Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Monday 2013-09-15 19:00

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Thursday 2013-05-15 19:00

Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thursday 2013-05-15 18:00

Thăm dò ý kiến