Chế độ chính sách lĩnh vực y tế

Điểm tin văn bản PLYT - Thông tư số 10/2019/TT-BYT, số 11/2019/TT-BYT, số 12/2019/TT-BYT

Saturday 2019-11-30 03:08

Hộp thư giải đáp pháp luật - Thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Sunday 2019-09-08 03:03

Hộp thư giải đáp pháp luật - Điều kiện mở hiệu thuốc Tây; Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Sunday 2019-09-08 02:52

Bản tin điện tử "Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế" số 4/2019

Sunday 2019-09-08 02:47

Bản tin 'Thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về y tế' số 1-2019

Tuesday 2019-08-20 05:02

Hộp thư giải đáp pháp luật - Thành lập cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Tuesday 2019-08-20 04:48

Hộp thư giải đáp pháp luật - Quy định về khám chữa bệnh khi làm mất thẻ BHYT

Tuesday 2019-08-20 04:40

Hộp thư giải đáp pháp luật - Xin cấp Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Tuesday 2019-08-20 02:51

Điểm tin văn bản pháp luật y tế - Quyết định số 14-2019-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tuesday 2019-08-20 04:05

Hộp thư giải đáp pháp luật - Thành lập cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Tuesday 2019-08-20 03:36

Điểm tin văn bản pháp luật y tế mới ban hành - Thông tư số 02-2019-TT-BYT

Tuesday 2019-08-20 03:12

Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020

Wednesday 2015-03-17 18:05

Sự cần thiết ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Thursday 2015-01-01 00:22

Sự cần thiết ban hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

Thursday 2015-01-01 00:18

Xu hướng thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động y tế

Thursday 2015-01-01 00:16

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Friday 2014-10-10 00:10

Phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế

Friday 2014-10-10 00:03

Hết tháng 4/2014, tỷ lệ tiêm vắc xin sởi đạt trên 95%

Wednesday 2014-07-15 20:37

Quy định tiếp công dân tại trụ sở cơ quan

Wednesday 2014-07-15 20:33

Điều kiện thành lập phòng khám gia đình

Wednesday 2014-07-15 20:32

Thăm dò ý kiến