Công khai kết quả xét nghiệm mẫu nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà tháng 12

07/01/2020 | 15:02 PM

 | 

Công khai kết quả xét nghiệm mẫu nước của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà tháng 12 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đã tổ chức đoàn kiểm tra và lấy mẫu nước tại Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà. Bộ Y tế công khai kết quả xét nghiệm các mẫu nước trên, cụ thể:

Thông tin chi tiết xem tại 


Thăm dò ý kiến