Xử lý thông tin nóng, bất cập

Thông tin phản ánh thái độ của nhân viên y tế

Thứ Ba, ngày 27/02/2018 11:22

Thông tin phản ánh thái độ của nhân viên y tế

Thứ Ba, ngày 30/01/2018 11:20

Thông tin phản ánh quy trình chuyên môn

Chủ Nhật, ngày 30/12/2018 05:49

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Năm, ngày 29/11/2018 11:47

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Ba, ngày 30/10/2018 05:45

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Bẩy, ngày 29/09/2018 10:44

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Năm, ngày 30/08/2018 06:43

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Hai, ngày 30/07/2018 08:42

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018 10:42

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 10:41

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 10:40

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Ba, ngày 27/02/2018 10:39

Thông tin phản ánh về quy trình chuyên môn

Thứ Hai, ngày 29/01/2018 10:38

Thông tin đường dây nóng tháng 11/2018

Thứ Tư, ngày 05/12/2018 10:34

Thông tin đường dây nóng tháng 10/2018

Thứ Sáu, ngày 02/11/2018 03:32

Thông tin đường dây nóng tháng 09/2018

Thứ Tư, ngày 03/10/2018 05:31

Thông tin đường dây nóng tháng 08/2018

Thứ Bẩy, ngày 01/09/2018 11:25

THông tin đường dây nóng tháng 07/2018

Thứ Tư, ngày 01/08/2018 10:18

Thông tin đường dây nóng tháng 6/2018

Thứ Năm, ngày 05/07/2018 01:07

Thông tin đường dây nóng tháng 05/2018

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 10:05

Thăm dò ý kiến