Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

08/04/2012 | 05:00 AM

 | 

Ngày 25/3/2011 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BCA-C41 quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.;

Thông tin chi tiết về Thông tư này xin mời xem trong file đính kèm.