Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

08/04/2012 | 05:00 AM

 | 

Ngày 15/4/2011, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BCA-BGTVT quy định việc tổ chức học và kiểm tra lại luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Thông tin chi tiết về Thông tư này xin mời xem trong file đính kèm