Thông tư Liên tịch quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

08/04/2012 | 05:00 AM

 | 

Ngày 28/4/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư lien tịch quy định Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tin chi tiết về Thông tư xin mời xem trong file đính kèm