Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

20/11/2011 | 05:00 AM

 | 

Ngày ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã ký ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tin chi tiết về Thông tư trong file đính kèm.