Thông tư Hướng dẫn dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động

21/06/2012 | 05:00 AM

 | 

Ngày 21/5/2012 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội và Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.Thông tin chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.