Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

04/04/2012 | 05:00 AM

 | 

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông tin chi tiết về Nghị quyết xin mời xem file đính kèm.