Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

08/04/2012 | 05:00 AM

 | 

Ngày 16/5/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 33/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ