GIỚI THIỆU DỰ ÁN “ĐI TỚI TRƯỜNG AN TOÀN - VỀ ĐẾN NHÀ AN TOÀN”

02/06/2014 | 05:00 AM

 | 

ThS.Diệp Thu Trang

Hiệp hội An toàn Đường bộ toàn cầu


Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa đại diện Hiệp hội An toàn Đường bộ toàn cầu
 và Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam

Từ 01/6/2013 đến 31/12/2014, được sự hỗ trợ của Hiệp hội An toàn Đường bộ toàn cầu, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam sẽ triển khai dự án “Đi đến trường an toàn – Về đến nhà an toàn”. Dự án được triển khai thí điểm tại 3 trường bao gồm trường tiểu học Đồng Văn, huyện Duy Tiên, trường tiểu học Thanh Hương, và trường trung học cơ sở Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.

Các nhóm đối tượng chính Dự án hướng tới là học sinh tiểu học và trung học cơ sở, phụ huynh học sinh, cộng đồng và chính quyền tại địa phương bao gồm Ban An toàn giao thông, giáo viên, và cảnh sát giao thông.

Mục tiêu tổng thể của Dự án là nhằm giảm tử vong và thương tích do tai nạn đường bộ liên quan đến học sinh tại Việt Nam thông qua việc triển khai mô hình các tuyến đường an toàn tại các trường học trong khu vực mục tiêu.

Để đạt được mục tiêu tổng thể của Dự án, Cơ quan thực hiện Dự án sẽ làm việc theo các mục tiêu có thể đo lường được sau đây: (1) Xây dựng mối quan hệ hợp tác với chính quyền địa phương tại Hà nam để triển khai đa giải pháp can thiệp về ATGT đường bộ nhằm cải thiện sự an toàn cho trẻ em; (2) Xây dựng, triển khai và đánh giá các giải pháp can thiệp về kỹ thuật công trình, giáo dục và cưỡng chế để giải quyết những vấn đề về ATGT đường bộ đối với trẻ em trên các tuyến đường từ nhà đến trường; (3) Nâng cao nhận thức trong cộng đồng (gồm cả phụ huynh học sinh) về các vấn đề về ATGT đường bộ cho trẻ em tại Hà Nam; (4) Xây dựng cuốn Cẩm nang Chương trình tuyến đường an toàn cho Việt Nam; và (5) Theo dõi và đánh giá thực hiện dự án.