Cộng đồng an toàn cho trẻ em - Các loại tai nạn thương tích và nguyên nhân TNTT ở trẻ em tại cộng đồng

02/05/2005 | 05:00 AM

 | 

Cộng đồng an toàn cho trẻ em - Các loại tai nạn thương tích và nguyên nhân TNTT ở trẻ em tại cộng đồng

-     Ngã;

-     Tai nạn giao thông; Đuối nước

-     Động vật cắn;

-     Bạo lực (đánh nhau);

-     Ngộ độc thực phẩm...

Địa điểm xảy ra TNTT tại cộng đồng bao gồm như đường giao thông, đường xe lửa, bến xe, cầu cống, sông ngòi, ao hồ, chợ, nhà hàng, sân chơi, tụ điểm sinh hoạt chung như rạp chiếu bóng, nhà văn hóa...

Nguyên nhân gây TNTT tại cộng đồng: Ngoài các nguyên nhân đã trình bày tại các chương trên còn những nguyên nhân khác như:

-        Đường giao thông không an toàn;

-        Thiếu chỗ chơi cho trẻ;

-        Trường học cạnh đường giao thông, ao hồ, chợ...;

-        Có nhiều ao hồ, sông ngòi ở địa phương;

-        Súc vật thả rông trong xóm...

 

BẢNG KIỂM ĐỊNH CỘNG ĐỒNG AN TÒAN (XÃ)

Tên xã:...................................

Huyện:......................Tỉnh.......................

 

STT

Nội dung kiểm định

Tram Y tế xã đánh giá

Đạt

Chưa đạt

1. Tổ chức thực hiện

 

Có mạng lưới PCTNTT/XD CĐAT của xã, phường, thôn, ấp có sinh hoạt hàng tháng

 

 

Có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác PCTNTT/XD CĐAT

 

 

Có kế hoạch cụ thể nhằm giảm thiểu cácloại TNTT có nguy cơ cao tại cộng đồng

 

 

Trưởng thôn, xóm tổ chức sinh hoạt thôn, xóm hoặc cụm dân cư, nhắc nhở các hộ gia đình tự đánh giá theo bảng kiểm định để thực hiện tiêu chuẩn gia đình an toàn

 

 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức PCTNTT

Có cán bộ làm công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về PCTNTT/XD CĐAT

 

 

Có tranh, khẩu hiệu về PCTNTT tại nơi công cộng,

 

 

Xây dựng các góc truyền thông về PC TNTT/XD CĐAT tại nhà văn hóa của các thôn

 

 

3. Giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích

Thường xuyên kiểm tra và có các biện pháp can thiệp trực tiếp vào những địa điểm có thể xảy ra tai nạn thương tích như phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước, bỏng, ngộ độc, ngã...

 

 

Giảm 80% nguy cơ chung tại cộng đồng

 

 

Trên 50% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình an toàn.

 

 

Trên 50% trường học an toàn

 

 

4. Hệ thống giám sát, cấp cứu TNTT

Có cán bộ theo dõi, phân tích các tai nạn thương tích

 

 

Trạm Y tế xã có đủ phương tiện, trang thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu thông thường

 

 

>80% trường hợp tai nạn, thương tích được giám sát.

 

 

5. Đánh giá, tổng kết

Giảm 10% các vụ tai nạn thương tích so với năm trước (giảm 5-7% đối với khu vực miền núi)

 

 

Có bảng, biểu đồ đánh giá theo các chỉ tiêu.

 

 

Hàng quý/6 tháng/năm có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và đăng ký đề nghị công nhận ở các tuyến

 

 

Có kế hoạch đăng kí công nhận CĐAT

 

 

Ngàythángnăm 200...

Người kiểm tra kí tên

 

Ý kiến xác nhận của UBND xã