Bộ Lao động- Thương binh xã hội khởi động dự án ACE

18/08/2022 | 09:31 AM

 | 

Sáng 18/8, tại Hà Nội, World Vision Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu” (Dự án ACE). Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đến từ Cục Trẻ em (Bộ Lao động – TBXH) và đại diện các địa phương gồm thụ hưởng dự án gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Điện Biên.

 

Dự án góp phần tiếp tục khẳng định cam kết của World Vision Việt Nam nhằm tăng cường nỗ lực phòng ngừa và xoá bỏ lao động trẻ em (LĐTE) và được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ, hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.

 

Trưởng đại diện World Visipm Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Doseba Tua Sinney, Trưởng đại diện World Vision Việt Nam, cho biết sự gia tăng các nguy cơ về lao động trẻ em đã đặt ra yêu cầu cho Chính phủ và các đơn vị liên quan nhằm tăng cường năng lực hợp tác bởi không một tổ chức, cá nhân nào có thể đơn phương xoá bỏ tình trạng LĐTE. “Chúng ta cần hành động để can thiệp và hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có nguy cơ lao động trái quy định pháp luật, để đảm bảo quyền trẻ em và tạo cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ”, ông Doseba Tua Sinney nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong nỗ lực phòng chống thực trạng lao động trẻ em thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách pháp luật chặt chẽ, phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế, triển khai những chương trình, dự án phòng chống lao động trẻ em. Tuy nhiên, thực trạng lao động trẻ em vẫn còn tồn tại, đặc biệt tại khu vực kinh tế phi chính thức.

Theo Điều tra Quốc gia về Lao động trẻ em năm 2018 do Bộ Lao động-TBXH phối hợp Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 là lao động trẻ em, trong số đó 20,1% trẻ làm việc hơn 40 giờ một tuần, và gần 50,4% trẻ phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh những cách thức truyền thống, lao động trẻ em đang tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường hơn. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ tại Việt Nam làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của trẻ em trước các nguy cơ bị bóc lột và xâm hại trên không gian mạng, trong đó nguy cơ bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng đã đặt ra thách thức mới cho Việt Nam hiện nay bởi đây là một trong những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.

Số liệu truyền thông về lao động trẻ em

Chia sẻ về việc Việt Nam đã từng bước hoàn thiện pháp luật, chính sách về phòng, chống lao động trẻ em, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Bảo vệ Trẻ em (Cục Trẻ em) cho biết, Việt Nam đã tham gia các Công ước quốc tế về trẻ em, phòng chống lao động trẻ em như phê chuẩn CRC, các Công ước số 138 và số 182 (độ tuổi tối thiểu tham gia gia lao động và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất); Công ước số 29 và số 105 (xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc), tham gia Liên minh 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em. Bên cạnh đó, Việt Nam còn phát triển chính sách hỗ trợ xã hội như giảm nghèo, hỗ trợ địa phương kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; trợ cấp, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật; phổ cập giáo dục tiểu học; miễn, giảm học phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn… để tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc, giáo dục, từ đó giảm nguy cơ trở thành lao động trẻ em.

 Dự án ACE hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. Dự án sẽ có sự tham gia đồng hành của Cục Trẻ em, Sở Lao động-TBXH và Ủy ban nhân dân thành phố, huyện nơi có dự án triển khai./.