Phong Điền tổ chức tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2019

05/10/2019 | 21:07 PM

 | 

Ngày 01/10/2019, Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với phòng LĐTB & XH huyện Phong Điền tổ chức tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2019.

Tại lớp tập huấn, hơn 170 học viên là cán bộ phụ trách công tác trẻ em; cộng tác viên bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cán bộ y tế thôn, bản, phụ huynh, trẻ em nòng cốt; tình nguyện viên,.. các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền được phổ biến các nội dung phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ở nhà, trường học, nhà trẻ – mẫu giáo và ở cộng đồng; các loại thương tích và nguyên nhân tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ, một số biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã nắm bắt được các loại thương tích mà trẻ em thường hay gặp phải, từ đó có biện pháp phòng ngừa, làm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của các tai nạn thương tích có thể xảy ra đối với trẻ em. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho các em và người thân biết, xử lý kịp thời các tình huống tai nạn gặp phải,… góp phần xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương.

Thời gian qua, huyện Phong Điền đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nhằm nâng cao; đa dạng các hình thức truyền thông phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong năm 2019. Đặc biệt, phòng, chống đuối nước cho trẻ em và tai nạn giao thông, gắn hoạt động tuyên truyền với các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em... Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng; thu thập thông tin, theo dõi tình hình về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.