Bắc Giang tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

02/06/2024 | 15:17 PM

 | 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, giảm tối đa tình trạng trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước.

Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, giám sát chặt chẽ con, em mình; chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền; tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương, cơ sở theo định kỳ và đột xuất. Thành lập tổ kiểm tra, xác minh 100% các vụ trẻ em bị đuối nước tập thể; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường phối hợp với gia đình tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước đến từng lớp học, từng học sinh; tuyên truyền để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đuối nước; đẩy mạnh công tác đào tạo bơi an toàn cho toàn bộ học sinh trong trường học. Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trong việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh nhằm tạo môi trường gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giám sát, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng, chống đuối nước.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai nạn đuối nước. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra; nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho cán bộ y tế cấp huyện, xã. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ và kỹ năng phòng, chống đuối nước, chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn cho trẻ em, nhất là ở các địa bàn xảy ra nhiều tai nạn đuối nước.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn do nguyên nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, lập bản đồ cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước như bãi tắm, sông, hồ, suối, kênh, mương, ao, giếng, hố sâu, khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước, khu vực các công trình xây dựng có hố nước, hố sâu; đặc biệt là các ao do hộ gia đình quản lý…; triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục (như xây dựng lan can, làm rào chắn, biển cảnh báo, cảnh giới, nhắc nhở…). Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương; vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, địa bàn đã thường xảy ra đuối nước trẻ em.

Tỉnh Bắc Giang có trên 480 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 3.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 42.000 em. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng được sống trong điều kiện tốt nhất, để các em được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm xuống còn dưới 2%. Trên 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; hỗ trợ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại ngay sau khi phát hiện. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT đạt 99,9%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 10,7%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) còn 19,5%. Toàn tỉnh có 170 (82%) xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn XPTTPHVTE (đạt chỉ tiêu Kế hoạch). Giảm số trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích từ 34 trẻ xuống còn 33 trẻ so với cùng kỳ; trong đó số trẻ em bị tử vong do đuối nước không tăng so với cùng kỳ…/.