NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH THƯƠNG TÍCH VÀ BẠO LỰC

28/07/2008 | 05:00 AM

 | 

Niên giám thống kê của Tổ chức Y tế thế giới năm 2008 xuất bản ngày 20/5/2008 dự đoán rằng thương tích giao thông đường bộ sẽ là một trong những mối lo ngại chính của y tế công cộng vòng 25 năm tới.

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH THƯƠNG TÍCH VÀ BẠO LỰC

 

 

 Niên giám thống kê của Tổ chức Y tế thế giới năm 2008 xuất bản ngày 20/5/2008 dự đoán rằng thương tích giao thông đường bộ sẽ là một trong những mối lo ngại chính của y tế công cộng vòng 25 năm tới. Theo niên giám trên, tử vong do thương tích giao thông đường bộ được dự đoán sẽ tăng từ 1,3 triệu người năm 2004 lên 2,4 triệu vào năm 2030, và theo đó, sẽ trở thành nguyên nhân đứng thứ 5 gây tử vong trên thế giới.

Bên cạnh đó, bạo lực được dự đoán từ nguyên nhân thứ 22 năm 2004 trở thành nguyên nhân thứ 16 gây tử vong. Theo đó, tự tử sẽ từ nguyên nhân thứ 16 trở thành nguyên nhân thứ 12 gây tử vong. Niên giám cũng đưa ra bảng số liệu tỉ lệ tử vong theo nhóm tuổi đã đượcchuẩn hoá đối với thương tích và bạo lực của tất các quốc gia thành viên và tình hình tử vong của trẻ dưới 5 tuổi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/en/

 

N