Hội nghị Cộng đồng an toàn năm 2011

10/02/2011 | 05:00 AM

 | 

Hội nghị Cộng đồng an toàn quốc tế lần thứ 20 được tổ chức tại Falun, Dalama, Thụy Điển từ ngày 6-9/9/2011

Hạn nộp báo cáo tóm tắt: Ngày 15/4/2011

Hướng dẫn viết báo cáo tóm tắt xin mời xem tại website: http://falun.se/www/externa/safe2011.nsf/doc/068E4F79FDC6144EC12577D0002CE83D

Nộp báo cáo tóm tắt tại website: http://falun.se/www/externa/safe2011.nsf/eForm?OpenForm&subform=eForm-Abstract hoặc truy cập website: http://www.phs.ki.se/csp/who_conferences_en.htm