Danh sách bệnh viện của Vĩnh Long

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Vĩnh Long

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

809.3.01

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

2

809.4.02

Bệnh viện Y học dân tộc Tâm Bình , Vĩnh Long

3

809.5.03

Trung tâm Y tế Bình Minh

4

809.5.04

Trung tâm Y tế Tam Bình

5

809.5.05

Trung tâm Y tế Trà Ơn

6

809.5.06

Trung tâm Y tế huyện Long Ho

7

809.5.07

Trung tâm Y tế huyện Mang Thit

8

809.5.08

Trung tâmY tế huyện Vung Liêm

9

809.5.09

Trung tâm Y tế Thị Xã Vĩnh Long