Danh sách bệnh viện của Tiền Giang

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Tiền Giang

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

807.3.01

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

2

807.4.02

Bệnh viện Y học dân tộc Tiền Giang

3

807.4.03

Trung tâm Phục hồi Sức khỏe Tâm Thần

4

807.5.02

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công

5

807.5.03

Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Cái Lậy

6

807.5.04

Trung tâm Y tế Gò Công Tây

7

807.5.05

Trung tâm Y tế huyện Cái Bè

8

807.5.06

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

9

807.5.07

Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo