Danh sách bệnh viện của Thừa Thiên - Huế

02/11/2005 | 05:00 AM

 | 

Danh sách bệnh viện của Thừa Thiên - Huế

STT

Mã số

Tên bệnh viện

1

411.1.01

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

2

411.4.03

Trung tâm PHCN trẻ tàn tật

3

411.4.04

Y học dân tộc Thừa Thiên Huế

4

411.5.05

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc

5

411.5.06

Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

6

411.5.08

Bệnh viện Trung tâm Đa khoa Phong Điền

7

411.5.09

Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Quang Điền

8

411.5.10

Trung tâm Y tế huyện Hương Trà

9

411.5.11

Trung tâm Y tế Hương Thủy

10

411.5.12

Trung tâm Y tế huyện A Lưới

11

411.5.13

Trung tâm Y tế huyện Nam Đồng

12

411.6.15

Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải , Huế