Tuyên truyền, huấn luyện

Những đồ dùng chứa chì, trẻ em nên tránh xa

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 01:27

Đề xuất COVID-19 là bệnh nghề nghiệp, được hưởng BHXH

Thứ Ba, ngày 19/04/2022 03:23

Nâng cao nhận thức cho người lao động chủ động bảo vệ mình trước tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 08:45

Đừng nghĩ lao động nặng không cần luyện tập

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 08:40

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 08:37

Cảnh báo bệnh nghề nghiệp của giáo viên thời công nghiệp 4.0

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 08:34

Nam Định: Tăng cường phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Bẩy, ngày 25/07/2020 08:31

Chủ động bảo vệ mình trước tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Hai, ngày 20/07/2020 02:08

Nghề Y là 1 trong 10 nghề nghiệp nguy hiểm và áp lực nhất thế giới

Thứ Tư, ngày 15/07/2020 02:06

Cảnh báo nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp ở nha sĩ

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 02:03

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 02:00

Vũng Tàu: Doanh nghiệp và người lao động còn thờ ơ với bệnh nghề nghiệp

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 01:57

Tăng cường công tác An toàn lao động, Phòng chống bệnh nghề nghiệp

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 01:55

Góp phần làm giảm bệnh nghề nghiệp trong quân đội

Thứ Năm, ngày 25/06/2020 01:49

Cán bộ, nhân viên y tế chịu áp lực công việc nặng nề

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 07:29

Bệnh nghề nghiệp “tàn phá “sức khỏe người lao động, doanh nghiệp thờ ơ

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 07:27

Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng ngừa bệnh nghề nghiệp

Thứ Hai, ngày 15/06/2020 07:25

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 07:23

Nam Định: Cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 07:20

Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 07:19