Thông báo tổ chức đào tạo chứng chỉ bệnh nghề nghiệp tại Hà Nội năm 2019

22/10/2019 | 09:12 AM

 | 

Thực hiện các quy định của Bộ Y tế về người hành nghề khám bệnh nghề nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và được đào tạo cấp chứng chỉ khám Bệnh nghề nghiệp. Đây là chứng chỉ bắt buộc cho các bác sĩ tham gia khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 về hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp và Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về hướng dẫn quản lý Vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động. 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở nghiên cứu khoa học đầu Ngành cấp quốc gia về sức khỏe nghề nghiệp, được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo ra quyết định là đơn vị đào tạo cấp bằng tiến sỹ bệnh nghề nghiệp và đào tạo cấp chứng chỉ khám Bệnh nghề nghiệp.

Nối tiếp thành công của các lớp đào tạo cấp chứng chỉ bệnh nghề nghiệp đã tổ chức tại TP.HCM và Vũng Tàu, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tiếp tục tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ bệnh nghề nghiệp tại Hà Nội bắt đầu vào 18/11/2019. Chi tiết theo thông báo đính kèm theo:

Thông báo tổ chức đào tạo chứng chỉ bệnh nghề nghiệp tại Hà Nội năm 2019(download tại đây)