Một số hình ảnh hoạt động tại Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 10 tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

22/09/2008 | 05:00 AM

 | 

Một số hình ảnh hoạt động tại Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 10 tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ