MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ ATVSLĐ, PCCN LẦN THỨ 11 NĂM 2009 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG

26/03/2009 | 05:00 AM

 |