Công văn số: 448 /DPMT-LĐ, ngày 26/3/2009 của Cục Y tế dự phòng và môi trường

30/03/2009 | 05:00 AM

 | 

Về việc thông báo kết quả sơ bộ thực hiện TLQG về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 năm 2009

BỘ Y TẾ

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Số: 448/DPMT-LĐ

V/v thông báo kết quả sơ bộ thực hiện TLQG về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 năm 2009.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Viện Vệ sinh y tế công

cộng TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch

tễ Tây Nguyên;

-Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc,

Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang;

- Trung tâm Y tế các Bộ, ngành.

 

Trong thời gian từ ngày 12 đến 16 tháng 3 năm 2009, Bộ Y tế đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức thành công Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại thành phố Đà Lạttỉnh Lâm Đồng. Trong Tuần lễ ngành Y tế đã tích cực tham gia các hoạt động sau đây:

1. Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện thuộc hệ Y tế dự phòng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường, Trung tâm Y tế Bộ, ngành, Lãnh đạo một số Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cùng nhiều cán bộ chuyên trách về y học lao động đã tham dự mít tinh , Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 11 và thao diễn phòng cháy chữa cháy và sơ cấp cứu tại Vườn hoa Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

2. Cục Y tế dự phòng và Môi trường phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo: “Tăng cường công tác y tế lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp”, Hội thảo đã tập trung đánh giá về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2008 và định hướng kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2009; đánh giá công tác chỉ đạo tuyến về hoạt động y tế lao động và các hoạt động về bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp mới được bảo hiểm; Công đoàn Y tế Việt Nam với công tác bảo hộ lao động trong ngành Y tế; kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho người lao động ngành xây dựng; công tác chỉ đạo hoạt động y tế lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại khu vực Tây Nguyên.

3. Phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức thành công Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Y tế lần thứ 3“ với sự tham gia nhiệt tình của các bệnh viện: Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương Phúc Yên; Bệnh viện C Đà Nẵng; Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; Hội thi diễn ra rất sôi nổi, thể hiện tinh thần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; các hoạt động bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; thực hành các tình huống cấp cứu đối với các tai nạn lao động thường gặp của nhân viên y tế. Kết quả Hội thi, giải Nhất thuộc về Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương Phúc Yên; đồng đoạt giải Nhì là Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng và đồng giải Ba là Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Chợ Rẫy.

4. Trong tuần lễ, Bộ Y tế đã tặng 162 bằng khen cho 67 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động năm 2008.

5. Đoàn cán bộ của Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng) đã đi thăm và tặng quà cho gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động của tỉnh Lâm Đồng.

Để tổng kết các hoạt động trong Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Cục Y tế dự phòng và Môi trường đề nghị các đơn vị gửi báo cáo (theo mẫu đã gửi tại Công văn số 7251/BYT-DPMT ngày 22/10/2008) theo địa chỉ: Ngõ 135 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/4/2009 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo Quốc gia.

 

 

 

 

 

KT. CỤC TRƯ­ỞNG

PHÓ CỤC TR­ƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Ngọc Lan