Thông tin hoạt động

Các rối loạn bệnh lý trong điều kiện lao động nóng

Thứ Năm, ngày 27/09/2018 00:19

Nhiễm độc Thallium nghề nghiệp

Thứ Hai, ngày 24/09/2018 01:52

Nhiễm độc Thallium nghề nghiệp

Thứ Hai, ngày 24/09/2018 00:24

Nam Định: Phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn cho người lao động

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 01:45

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường hỗ trợ các bệnh viện xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống xử lý nước dùng cho chạy thận nhân tạo

Thứ Bẩy, ngày 15/09/2018 00:13

GIẢM THIỂU TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG BUỒN NGỦ KHI LÁI XE ĐƯỜNG DÀI.

Thứ Tư, ngày 11/09/2018 23:40

Khốn khổ vì tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Tư, ngày 11/09/2018 17:44

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 1/1/2016

Chủ Nhật, ngày 08/09/2018 17:19

Hãy lên tiếng về bệnh nghề nghiệp!

Thứ Sáu, ngày 07/09/2018 04:55

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 00:19

Ảnh hưởng của hơi khói hàn tới sức khỏe người lao động

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 00:20

CÁC BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP THƯỜNG GẶP

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 01:53

CÁC BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP THƯỜNG GẶP

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 00:27

CÁC BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP THƯỜNG GẶP

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 00:25

HOẠT ĐỘNG KHÁM SỨC KHỎE, QUAN TRĂC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI HẢI PHÒNG

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 01:47

ĐÁNH GIÁ ECGÔNÔMI NGUY CƠ RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG CHO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - SINH HOẠT KHOA HỌC CỦA KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI

Thứ Tư, ngày 15/08/2018 00:05

RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG MỘT VẤN ĐỀ SỨC KHỎE ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Chủ Nhật, ngày 11/08/2018 23:04

Nan giải bệnh nghề nghiệp

Chủ Nhật, ngày 11/08/2018 17:41

Tiền lương làm căn cứ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thứ Năm, ngày 08/08/2018 17:18

Nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn lao động cho công nhân

Thứ Ba, ngày 07/08/2018 04:51