Sở Y tế Quảng Bình: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

25/12/2023 | 08:56 AM

 | 

Từ ngày 29/11-15/12, Sở Y tế tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động (VSLĐ), chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp (BNN) tại các cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2023.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về VSLĐ, phòng chống BNN năm 2023.

Theo đó, đoàn kiểm tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại 17 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập trung ở những lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khách sạn, sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, dăm gỗ xuất khẩu và kinh doanh ô tô, ngân hàng…

Đợt này, đoàn đã chú trọng kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe NLĐ, phòng chống BNN giai đoạn 2020-2030. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra hoạt động thực tế của các đơn vị, doanh nghiệp để đánh giá sự tuân thủ pháp luật về VSLĐ, chăm sóc sức khỏe, phòng chống BNN của người sử dụng lao động, NLĐ và các tổ chức cung cấp dịch vụ về quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe NLĐ. 

Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hoạt động thực tế của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hoạt động thực tế của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chánh thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra Mai Thanh Hải cho biết: Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Sở Y tế, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, cơ bản các đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện đẩy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về VSLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng chống BNN. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, sơ sót nhất định, đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra các sai sót, hạn chế và hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện các qui định của pháp luật về VSLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng chống BNN.

Đoàn cũng đã gia hạn thời gian để các đơn vị, doanh nghiệp tự khắc phục. Thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những trường hợp không bảo đảm đúng quy định của pháp luật đối với các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng NLĐ; đồng thời sẽ có những kiến nghị đề xuất lên các cơ quan chức năng để xử lý triệt để, không để ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ, trên phương châm “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”./.

Nguồn: baoquangbinh.vn