Hội thảo báo cáo kết quả nhiệm vụ “Đánh giá nhanh thực trạng ô nhiễm môi trường không khí và tác động đến sức khỏe người dân ở một số làng nghề tại Hà Nội”

18/11/2019 | 22:03 PM

 | 

Hội thảo báo cáo kết quả nhiệm vụ Đánh giá nhanh thực trạng ô nhiễm môi trường không khí và tác động đến sức khỏe người dân ở một số làng nghề tại Hà Nội”

Năm 2019, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triển khai hoạt động “Đánh giá nhanh thực trạng ô nhiễm môi trường không khí và tác động đến sức khỏe người dân ở một số làng nghề tại Hà Nội, Viện đã triển khai thành công các nội dung của hoạt động tại Làng nghề Đa Sỹ, Hà Đông và làng nghề Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.

http://103.21.148.58:8382/files/2019/22-11/2.jpg

        Ngày 15/11/2019, TS. Nguyễn Đức Sơn, phó Viện trưởng đã trù chì tổ chức thành công Hội thảo nhằm báo cáo kết quả hoạt động và đưa ra một số giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và bảo vệ sức khỏe người dân ở các làng nghề tại hà Nội.

        Tham dự Hội thảo có Bà Tô Phương Thảo, phó trưởng phòng quản lý sức khỏe lao động; Ông Tôn Tuấn Nghĩa – cán bộ tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Ông Chử Bá Cương, đại diện CDC Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, phó giám đốc trung tâm QTMT của Tổng cục môi trường và đại diện các cấp chính quyền tại địa phương triển khai hoạt động cùng lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Viện SKNN&MT

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Đức Sơn, phó Viện trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân các làng nghề tại Việt Nam và mong muốn Cục QLMTYT, Tổ chức YTTG, các cơ quan, ban hành tiếp tục đẩy mạnh thêm nhiều hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian tới, mong muốn chính quyền địa phương, người lao động và cộng đồng tại các làng nghề tích cực áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe.

Ông Tôn Tuấn Nghĩa – cán bộ tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã đánh giá cao nỗ lực của Viện SKNNMT, nhóm cán bộ dự án đã triển khai kịp thời hoạt động hợp tác với WHO theo đúng tiến độ và hy vọng Hội thảo là cơ hội tăng cường sự phối hợp liên ngành trong lĩnh vực chất lượng không khí giúp cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tìm ra được các giải pháp mang tính đồng bộ, hệ thống và toàn diện để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Viện để triển khai nghiên cứu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả về tình hình ô nhiễm không khí tại làng nghề Đa Sỹ và Hữu Bằng tại Hà Nội, báo cáo các ảnh hưởng sức khỏe người lao động và người dân tại đây cùng với đó là các giải pháp bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe của người dân tại các làng nghề. Tổng Cục môi trường cũng đã có bài phát biểu về “Trình bày về các phương pháp kiểm soát ô nhiễm gần đây cho làng nghề tại Việt Nam” đóng góp các giải pháp hiệu quả bảo vệ môi trường tại làng nghề.

Hội thảo thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu, các chuyên gia đã đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu và ý nghĩa của Hội thảo. Hội thảo thực sự trở thành cơ hội để người dân và chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn giao lưu và chia sẻ những vướng mắc về các vấn đề ô nhiễm và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của người dân tại các làng nghề ở Việt Nam.