Hà Nội: Phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động, làng nghề

15/07/2023 | 09:16 AM

 | 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 401/KH-KSBT về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động thành phố Hà Nội năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch này là chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động, bảo đảm an toàn, sức khoẻ cho người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

CDC Hà Nội - đơn vị thường trực về chuyên môn trong công tác y tế lao động trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách y tế lao động tuyến quận, huyện, thị xã về giám sát môi trường lao động, quản lý bệnh nghề nghiệp; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; lập hồ sơ quản lý môi trường lao động; thống kê, báo cáo, thu thập thông tin cơ sở lao động, làng nghề.

“Mục tiêu trong năm 2023 là trên 90% cán bộ chuyên trách làm công tác lao động tuyến quận, huyện, thị xã được tập huấn về quản lý vệ sinh lao động, sức khoẻ người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp”, CDC Hà Nội cho biết.

Về hoạt động chuyên môn, thành phố tiếp tục cập nhật danh sách và phân loại các cơ sở lao động, làng nghề có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ đó, đưa vào danh sách quản lý và tổ chức giám sát việc thực hiện vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp của các cơ sở lao động theo phân cấp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trên 90% (1380/1533) cơ sở lao động lớn, vừa và nhỏ có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp đã được lập danh sách và phân loại, đưa vào quản lý; trên 80% (240/300) làng nghề được lập danh sách và phân loại, đưa vào quản lý.

Bên cạnh đó, CDC Hà Nội truyền thông, hướng dẫn các cơ sở lao động có nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại cơ sở lao động có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ tập huấn về quản lý vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ an toàn, nhân sự, y tế của cơ sở lao động.

CDC Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động tại cơ sở lao động lớn, có yếu tố gây hại theo phân cấp quản lý.

Cùng với đó, CDC thành phố sẽ phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động tại cơ sở lao động với các sở, ban, ngành khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, chấm điểm việc thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại tuyến quận, huyện, thị xã và tuyến xã, phường, thị trấn theo định kỳ 6 tháng/lần./.

Nguồn: hanoimoi.vn