Bộ Quốc phòng tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp

22/12/2023 | 08:47 AM

 | 

Ngày 21-12, Ban chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp năm 2023.

 

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Phó trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img data-cke-saved-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều thống nhất đánh giá: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp (ATVSLĐ, PCBNN) luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân luôn nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, PCBNN trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công tác ATVSLĐ, PCBNN trong toàn quân tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực; cơ bản các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, quan trắc môi trường lao động, thanh tra, kiểm tra, kiểm định, thẩm định kỹ thuật an toàn và báo cáo được duy trì nền nếp; triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img data-cke-saved-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" data-cke-saved-href="https://www.qdnd.vn" href="https://www.qdnd.vn"><img data-cke-saved-src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ, PCBNN được Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác ATVSLĐ, PCBNN. Tăng cường cải thiện điều kiện lao động; chấp hành và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, PCBNN và đảm bảo chế độ chính sách người lao động...

Tổng kết năm 2023, có 32 tập thể và 39 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ, PCBNN được Bộ Quốc phòng khen thưởng./.

Nguồn: www.qdnd.vn